Savjeti > Dentalna protetika

 

Odluka o izradi vrsta protetskog rada stvar je dogovora između stomatologa i pacijenta. Međutim, želje pacijenata nije uvijek moguće ostvariti.

Koja će se vrsta rada moći napraviti ovisi o brojnim čimbenicima kao što su broj preostalih zuba, raspored preostalih zuba, sposobnost opterećenja preostalih zuba, građa čeljusne kosti, prehrambene i higijenske navike pacijenta, pa i dob pacijenta i sl.

Uvijek preporučamo najkvalitetniji rad , ali krajnji cilj uvijek je rezultat dogovora sa pacijentom.