Usluge >Dentalna protetika

U situacijama kada u ustima nedostaju zubi izgubljeni zbog raznih razloga, uključuje se grana dentalne medicine koja se zove dentalna protetika. Radi se zapravo o nadomještanju izgubljenih zuba na način da se izrađuju radovi koji su u ustima fiksni, nepomični, ili ih pacijent samostalno vadi i postavlja natrag u usta.

Fiksna protetika

Fiksno protetski radovi izrađuju se u situacijama kada u ustima postoje zubi u dovoljnom broju i povoljnom rasporedu da se na njih može pričvrstiti konstrukcija koja nadomješta izgubljene zube ( mostovi ) ili u situacijama kada je pojedini zub oštećen u takvoj mjeri da se ne može sanirati klasičnim ispunom ( krunice ).

Mobilna protetika

Mobilni protetski radovi izrađuju se u situacijama kada broj i raspored zuba ne dozvoljavaju opterećenje preostalih zuba fiksnom konstrukcijom, ili zuba uopće nema. U praksi, doktor dentalne medicine nakon pregleda i savjetovanja sa pacijentom odlučuje o vrsti rada.

Kvalitetnom suradnjom i u dogovoru sa našim pacijentima naći ćemo model nadomještanja zuba koji odgovara pravilima struke i naravno, Vašim zahtjevima.

ZX-27 stakleni zubni nadomjestak

Tehnika zamjene prirodnog zuba nosača mosta sa staklenim potpornjem, metoda je koja u određenim situacijama omogućava pacijentu da umjesto mobilnog protetskog rada u ustima nosi fiksni rad.

Tehnika izrade rada je za pacijenta jednaka izradi fiksnog protetskog rada, dakle nema kirurškog zahvata kao kod implantata.

Prirodni zubi nosači mosta bruse se kao za klasični most, a zub koji nedostaje kao nosač, nadoknađuje se ZX-27 staklenim potpornjem.

Takav se potporanj pričvrsti u most, a na čeljusni se greben samo oslanja i prenosi dio opterećenja.