Usluge > Oralna kirurgija

Vađenje zuba (ekstrakcija)

Kada dođe do oštećenja zuba uzrokovanog bilo karijesom ili vanjskom silom, kojega je nemoguće sanirati, oštećeni zub potrebno je izvaditi.

Napominjemo da je svaki bolesni zub " autocesta " za bakterijsku infekciju u čeljusnu kost i ako se ne može sanirati ispunom, nije dobro čekati da počne boljeti, nego ga je potrebno čim prije izvaditi.

Postupak se radi uz aplikaciju lokalne anestezije sprejem, gelom, ili injekcijom.

Alveotomija

Postupak vađenja zuba ili zaostalog korijena zuba koji nije moguće izvaditi klasičnom metodom vađenja kliještima i polugama. Zahvat uključuje jaču anesteziju područja i otvaranje koštanog puta do zaostalog korijena zuba ili ukliještenog zuba u čeljusti.